Onze algemene voorwaarden

Schaduwsimulator.nl is een product van Veldman Architecten. Zodoende vallen alle producten en diensten van Schaduwsimulator.nl onder de algemene voorwaarden van Veldman Architecten. In de algemene voorwaarden is alles terugvinden over onderwerpen als garanties, gebruiksrechten, aanbiedingen, etc. Zijn er nog vragen over deze voorwaarden, dan lichten we dat graag toe.

Algemene voorwaarden; rapporten, adviezen, ontwerpen, e.d.:

DNR 2011 herzien (juli 2013)
Toelichting op DNR 2011 herzien (juli 2013)

Schaduwsimulator (software):

Aanvullende voorwaarden Schaduwsimulator (software)

algemene voorwaarden